Kurs radiooperatora SRC – jak powinien wyglądać od strony

Rzetelne przekazywanie wiedzy na temat komunikacji cyfrowej na morzu, wiąże się z koniecznością wprowadzenia szeregu obostrzeń dotyczących przebiegu odpowiednich kursów. Jakie założenia powinni zatem przyjąć organizatorzy kursu na radiooperatora SRC?

Niewielka liczba uczestników

Kurs radiooperatora SRC powinien być przeprowadzony w ograniczonych grupach. Dzięki temu każdy z uczestników będzie miał szansę na rzetelną naukę.

Zdecydowana większość organizatorów takich kursów, ogranicza liczbę uczestników jedynie do 12 osób. Ograniczenia te dotyczą zarówno kursów teoretycznych jak i praktycznych. Nie zapominajmy, że kurs dla radiooperatora może odbywać się w tych dwóch formach, choć jego część praktyczna ma zwykle formę uzupełniającą i przygotowującą do późniejszego egzaminu.

Język angielski to podstawa

W morskiej komunikacji cyfrowej dominującym językiem jest angielski, którego użycie ma charakter uniwersalny. Zasada ta dotyczy również kursów z zakresu komunikacji radiowej.

Zdecydowana większość egzaminów na radiooperatora SRC odbywa się w języku angielskim. Co więcej – zasady te dotyczą również kursów, w trakcie których wymagana jest podstawowa znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie. Znajomość tego języka przyda się słuchaczom również w trakcie egzaminu pisemnego.

Podsumowanie

Jeśli kurs radiooperatora SRC ma być przeprowadzony w sposób skuteczny, musi on być realizowany przy ograniczonej liczbie uczestników i w oparciu o język angielski. Nie bez znaczenia jest też wiek uczestników, czyli minimum 16 lat.

Kurs radiooperatora src – tylko na stronie Fairwinds.pl