Transponder, transponder radarowy a SART

Transponder to urządzenie elektroniczne, które może zarówno nadawać, jak i odbierać fale elektromagnetyczne. Może być używany do identyfikacji, śledzenia i monitorowania obiektów. Transpondery są używane przez wszystkie rodzaje pojazdów, w tym statki, samoloty i samochody. Transpondery mogą być również wykorzystywane w wielu różnych zastosowaniach, takich jak pobieranie opłat, identyfikacja zwierząt lub ludzi oraz urządzenia śledzące do monitorowania lokalizacji aktywów.

Co to jest transponder radarowy?

transponder

 Transpondery radarowe to urządzenia, które można umieszczać na pokładzie łodzi, aby zapobiegać kolizjom z innymi statkami lub przedmiotami. Transponder wysyła sygnał identyfikacyjny do dowolnego znajdującego się w pobliżu statku lub obiektu, a sygnał ten jest odbierany przez detektor radarowy na innym statku lub obiekcie. Identyfikując, gdzie znajduje się łódź, oba statki mogą unikać siebie nawzajem i zapobiegać kolizjom. Czyni to wysyłając sygnał radiowy, który odbija się od obiektu i wraca do radaru. Czas potrzebny na powrót sygnału jest wykorzystywany do obliczenia odległości obiektu od radaru.

Zalety korzystania z nadajnika radarowego na statku

Na łodziach używane są nadajniki radarowe do emitowania fal radiowych. Fale te są następnie odbierane przez odbiornik i przekształcane w użyteczny sygnał. System ten jest używany do nawigacji, unikania kolizji oraz operacji poszukiwawczo-ratowniczych.

Nadajniki radarowe mają kilka zalet w porównaniu z tradycyjnymi systemami nawigacyjnymi, takimi jak GPS. Mogą być używane w obecności gęstej mgły lub innych warunków atmosferycznych, które mogą wpływać na sygnał GPS. Jest również dokładniejszy niż tradycyjne metody, ponieważ może wykrywać obiekty znajdujące się bliżej łodzi niż w przypadku radarowych systemów wykrywania.

Co to jest transponder SART i co robi?

SART to skrót od Ship and Anchor Watch.

System SART to urządzenie zabezpieczające stosowane na statkach żeglugowych do ostrzegania załogi o zbliżaniu się statku do ławic i innych niebezpieczeństwach. Zapewnia skuteczny sposób zapobiegania kolizjom, wspomaga nawigację i pomaga przy śledzeniu statków.

Transpondery SART to urządzenia instalowane na statkach do przekazywania pozycji statku w regularnych odstępach czasu, zwykle co minutę. Nazywane są również transponderami AIS (Automatic Identification System). Przemysł żeglugowy zmierza w kierunku korzystania z SART, ponieważ może on zapewnić korzyści w zakresie bezpieczeństwa, umożliwiając lepszą komunikację między statkami.