Czym zajmuje się operator urządzeń radiowych?

Osoba z uprawnieniami operatora urządzeń radiowych zajmuje się obsługą takiego sprzętu w służbie radiokomunikacyjnej. Świadectwo jest wydawane na czas nieokreślony. W tym przypadku należy podjąć kilka kroków, które pozwolą uzyskać świadectwo. O czym pamiętać? Jak przebiega rejestracja SRC? Jakie uprawnienia dotyczą żeglugi morskiej?

SRC rejestracja i wymagania

Każdy, kto ubiega się o świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej, powinien odbyć szkolenie dotyczące tych zagadnień. Potwierdzeniem odbycia szkolenia jest zaświadczenie, jakie wystawia ośrodek szkoleniowy. Kolejny etap to przystąpienie do egzaminu. Rejestracja SRC może odbyć się elektronicznie, co pozwoli zaoszczędzić czas. W tym celu wykonać należy rejestrację na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub a pomocą profilu zaufanego. Całość odbywa się sprawnie, dlatego nie powinniśmy mieć z tym problemu. Dodatkowo po zdaniu egzaminu należy dokonać src rejestracji sprzętu.

src rejestracja

Operator urządzeń radiowych

Kursy na radiooperatora są przeznaczone dla każdego miłośnika żeglugi, który chce wiedzieć, jak przystąpić do danych czynności. Dzięki temu z pewnością zyskamy wiedzę odnośnie:

  • wezwania pomocy przez radio,
  • odebrania prognozy pogody,
  • odebrania ostrzeżeń nawigacyjnych,
  • zgłoszenia wejścia do portu itp. 

Wymóg posiadania uprawnień radiooperatora jest bardzo ważny. Co najmniej jedna osoba na jachcie musi posiadać wiedzę i doświadczenie z tego zakresu, co pozwoli zachować bezpieczeństwo. Żegluga to wymagające zajęcie, które daje też sporo satysfakcji i emocji każdego dnia.